Legea pentru modificarea Anexei 1, litera b, punctul 10, din Legea Vânătorii și a protecției fondului cinegetic 407/2006, a fost semnată de mai mulți parlamentari, printre care se numără și social democrați din Olt, unul dintre ei fiind deputatul Emil Albotă. Dorința politicienilor este introducerea unui articol unic prin care să se reglementeze faptul că se poate vâna, în tot timpul anului, cormoranul mare, conform cotei de recoltă, cu o valoare de despăgubire, în Euro, în perioada admisă de 80 Euro, iar în cea interzisă, de 270 Euro.„Îngrijorarea producătorilor de pește a crescut ca urmare a pagubelor tot mai mari produse de cormorani, în fermele de acvacultură, iar semnalele acestora nu au fost auzite de responsabilii cu protecția mediului. Urmare a acestui fapt, s-a ajuns, în prezent, ca producătorii de marcă din acvacultura românească să dorească să abandoneze această activitate și să se îndrepte spre alte activități din agricultura românească. În mod paradoxal, contribuția cea mai importantă la îmbunătățirea mediului, la menținerea și consolidarea biodiversității acvatice este adusă de acvacultură, care în proporție de peste 95% este una extinsă, deci prietenoasă mediului. Costurile pentru realizarea acestor valori de mediu sunt suportate, de ani de zile, de fermieri, fără a primi nici recunoaștere, dar nici suport pentru diminuarea pierderilor”, a declarat parlamentarul oltean.Deputatul PSD de Olt Albotă a mai spus că, dintr-odată, pisciculturii, o ramură principală a acvaculturii, i s-au impus restricții care intră în conflict cu tehnologiile de acvacultură extinsă, cât și cu prevederile contractuale de exploatare a fermelor de acvacultură.„Practica europeană nu prevede o limitare a vânării păsărilor migratoare admise la vânătoare. Legislația națională transpune prevederile comunitare în ceea ce privește stabilirea unui sistem de protecție și a mijloacelor și metodelor de vânătoare pentru aceste specii. Problematica cormoranilor și a altor păsări care se hrănesc, exclusiv, cu pești, a fost și rămâne un subiect disputat”, a subliniat politicianul Emil Albotă.