SPITALUL ORASENESC BALS, cu sediul în oraşul/localitatea Bals str. Nicolae Balcescu, nr. 113-115, judeţul Olt, înregistrată la O.N.R.C. cu C.U.I. nr. 4394846 informează publicul interesat asupra depunerii solicitării pentru emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Activitati de asistenta spitaliceasca” cod CAEN 8610 desfăşurată pe teritoriul judeţului Olt .

Informaţii se pot solicita la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din loc. Slatina, str. Ion Morosanu nr.3, jud. Olt, între orele 0900 – 1400, de luni până vineri

Propuneri sau contestaţii se pot depune la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.