S.C.COMPANIA DE APA OLT S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de expert achizitii publice in cadrul Compartimentului Achizitii Publice. 

                              Cerinte – Studii superioare economice/ tehnice/juridice cu diploma de liceu; Certificare Expert achiziții publice; Experienta profesionala de minim 5 ani pe posturi cu studii superioare; Experienta de minim 2 ani în achizitii; Cunostinte solide în legislația acizitiilor publice; planificarea/ monitorizarea achizițiilor publice; atribuirea contractelor/ încheierea acordurilor-cadru de achiziție publice prin mijloace electronice; Cunoștinte IT nivel mediu în utilizarea Microsoft Office; Cunostinte de limba engleza de nivel începator.                      

          Concursul va avea loc in data de 14.11.2019, orele 10.00. Cererile de inscriere si C.V.-urile, impreuna cu actele care dovedesc indeplinirea cerintelor de mai sus se depun la sediul societatii din Strada Artileriei, Nr.2, la Compartimentul Resurse Umane pana la data de 13.11.2019, orele 16.00. Relatii se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane, la telefonul 0249/431750.