23600122_1903751949641353_1011848188_o-640x428

 

 

Viceprim-ministrul României şi ministru al Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Paul Stănescu, a fost prezent la Conferinţa „Pentru un viitor sustenabil”, marţi, 14 noiembrie 2017, acolo unde a susţinut un discurs, pe care vi-l redăm întocmai:

Onorată asistență,
În primul rând vă mulțumesc pentru invitația adresată de a lua cuvântul la aceasta conferință, întrucât consider dezvoltarea durabilă principala pârghie pentru a stimula creșterea economică sustenabilă și a implementa proiecte importante pentru țară.
Profit de această ocazie pentru a exprima interesul deosebit al Ministerului pe care il coordonez față de acest demers si vă asigur de cooperarea și implicarea noastră pentru ca România să aibă o Strategie pentru Dezvoltare Durabilă viabilă, coerentă și precisă care să vizeze o dezvoltare policentrică echilibrată în contex european.
Permiteți-mi să încep scurta mea intervenție amintind că la nivelul Comisiei Europeane a fost asumată integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în politicile și inițiativele Uniunii Europeme, având dezvoltarea durabilă ca principiu călăuzitor al tuturor politicilor sale. Prin urmare, România, ca țară membră a UE și-a asumat politicile de dezvoltare, inclusiv cele promovate de Ministerul Dezvoltării. Astfel, avem în vedere cei trei piloni ai dezvoltării durabile: preocupările sociale, economice și cele privind mediul înconjurător.
După cum bine știți, țara noastră s-a angajat să implementeze Obiectivele de dezvoltare durabilă la nivel național prin revizuirea Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă Orizonturi 2013-2020-2030 (SNDD). Este evidentă diversitatea domeniilor abordate prin strategie pentru atingerea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă aferente Agendei 2030.
În acest context trebuie să subliniem faptul că la nivelul Ministerului Dezvoltării a fost elaborată Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR). Proiectul de lege pentru aprobarea acestei strategii, aflat în prezent în procedură de aprobare parlamentară, are ca scop promovarea coeziunii şi competitivităţii teritoriale, dezvoltarea durabilă şi accesul comunităţilor la oportunităţi de dezvoltare, în conformitate cu valorile fundamentale ale drepturilor omului şi politicile Uniunii Europene.
Strategie de Dezvoltare Teritorială a României la care fac referire, stabilește cadrul strategic de dezvoltare a teritoriului României pentru orizontul de timp 2035 necesar pentru sprijinirea și direcționarea procesului de dezvoltare teritorială la nivel național. Aceasta are o contribuție semnificativă la realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare prin fundamentarea politicilor sectoriale și programelor guvernamentale și operaționale și propune o viziune de dezvoltare a teritoriului național pe termen lung (2035).
Am detaliat puțin conceptul Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României nu doar pentru că poate fi un exemplu de bune practici, ci și pentru că am convingerea că, fiind un document asumat de Guvernul României, chiar dacă nu a fost încă aprobat prin lege, trebuie avut în vedere, alături de strategiile sectoriale, în demersul de revizuire a Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă, asigurându-se coerența tuturor documentelor strategice și corelarea prevederilor acestora.
Consider, de asemenea, că studiile de fundamentare elaborate în pregătirea Strategiei de Dezvoltare Teritoriala a României constituie o sursă importantă de informații relevante și de actualitate, și vă asigur de faptul că echipa din minister va sprijini demersul de revizuire a Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă atât cu aceste informații, cât și cu analize actualizate pe domeniile de specialitate aferente.
Vă felicit încă o data pentru demersul Dvs. de a organiza o dezbatere cu toți factorii de decizie, pentru a analiza pe larg problemele cu care ne confruntăm astăzi și a identifica solutii pentru a reuși astfel să avem un document care să conțină un plan de acțiune viabil pentru o Românie modernă.
Vă mulțumesc!”