Potrivit directorului general CAO, Cătălin Ușurelu, în ultima zi a lunii aprilie a fost semnat CS1 Contractul de Servicii„Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului”.
“Contractul de servicii CS1 a fost atribuit în urma unei licitaţii publice deschise, cu respectarea prevederilor legislaţiei româneşti în domeniu, Consorţiului S.C. Ramboll South East Europe S.R.L. si Obrien & Gere Engineers INC. Valoarea contractului este de 2.784.625,08 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanţare, 85% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeana şi 13% constituie co-finantare naţională si 2% constituie co-finantare Buget Local. Durata de execuţie a Contractului este de 39 luni.
Contractul CS1 constă în prestarea de servicii specifice pentru managementul proiectului, astfel:
a) Activitatea 1 – Suport in Managementul Proiectului
b) Activitatea 2 – Suport in Managementul Financiar al Proiectului
c) Activitatea 3 – Activitati de Publicitate a proiectului
d) Activitatea 4 – Actualizarea Master Planului judetean
e) Activitatea 5 – Sprijin in delegarea de gestiune
f) Activitatea 6 – Activitati specifice finalizarii si inchiderii proiectului” se arată într-un comunicat de presă.
Obiectivul POIM în judeţul Olt se armonizează cu obiectivul general al POIM – protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă a locuitorilor, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.