Compania de Apă Olt a semnat, vineri, 11 iunie contractul de proiectare și execuție lucrări „Reabilitarea facilităților de captare, tratare și înmagazinare apă potabilă în aglomerarea Balș”, din cadrul proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014– 2020”.
”Este al doilea contract pe care îl semnăm pentru orașul Balș, în cadrul proiectului cu finanțare europeană ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014– 2020”. Aceste investiții sunt esențiale pentru îmbunătățirea calității apei potabile, deoarece atunci când ne-a fost delegat serviciul public de alimentare cu apă și canalizare al orașului Balș, existau mari probleme la fronturile de captare, iar conducta de aducțiune are peste 50 de ani vechime și un grad mare de uzură. De aceea, la finalizarea acestor lucrări, nu vom mai vorbi despre turbiditate crescută, lipsa presiunii sau de întreruperi frecvente ale alimentării cu apă, pentru reparații. Contribuim, astfel, la dezvoltarea orașului Balș, pentru că noi, Compania de Apă Olt suntem parte din fiecare comunitate”, a declarat Cătălin Ușurelu, director general Compania de Apă Olt.
În cadrul acestui proiect, Compania de Apă Olt continuă investițiile în modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă din orașul Balș și va realiza următoarele lucrări:
-Reabilitare foraje – 5 buc (puțuri componente ale frontului de captare Balaura, respectiv puțurile P2, P3, P7, P8 și P9);
-Reabilitare stații de tratare – 2 buc (Balaura și Pietris);
-Reabilitare stații de pompare (SP1, SP2) – 2 buc;
-Reabilitare rezervor V = 300 mc;
-Reabilitare rezervor 2500 mc (R1) – 1 buc;
-Reabilitare conducta aducțiune – 3,55 km.
Contractul de proiectare și execuție lucrări a fost atribuit în urma unei licitații publice deschise, operatorului economic S.C. CORAL SRL.
Valoarea contractului este de 21.963.687,00 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanţare, 85% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană iar 13% constituie co-finanțare naţională și 2% constituie co-finanțare din Bugetul Local.
Termenul de elaborare a proiectului tehnic este de 6 luni, de la data emiterii ordinului de începere, durata de execuție a lucrărilor prevăzute în cadrul Contractului este de 27 de luni, iar 3 luni este perioada de realizare teste și punere în funcțiune.
În data de 7.05.2021, Compania de Apă Olt a semnat primul contract de lucrări, „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerarea Balș.