Paul Stănescu, secretar general al Partidului Social Democrat și senator PSD de Olt, este unul dintre parlamentarii care au venit cu propunerea legislativă pentru completarea articolului 103 al Legii 53 din anul 2003 – Codul muncii. Concret, potrivit senatorului social democrat Stănescu, articolul din Legea Codului muncii trebuie completat cu noi dispoziții prin care să se reglementeze un nou tip de contract, respectiv „contractul de zero ore”.„Realitatea cotidiană demonstreazä faptul că multe companii întâmpină dificultăți atunci când trebuie să organizeze programul de lucru al salariaților. Orele de lucru nu sunt întotdeauna suficiente pentru îndeplinirea unor sarcini, iar unii angajatori plătesc ore suplimentare pentru a se asigura că activitățile sunt efectuate în termen. De asemenea, unii angajatori încearcă să nu plătească orele suplimentare, astfel încât salariații sunt prejudiciați. Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualității al bunei-credințe. Având în vedere această situație, consider că Legea 53/2003 republicată – Codul muncii, trebuie completată, cu noi dispoziții, prin care să fie reglementat un nou tip de contract, mai exact «contractul de zero ore». Printr-un astfel de contract, se urmărește rezultatul orelor de muncă și nu numărul de ore lucrate. Drepturile incluse în acest contract sunt similare celor dintr-un contract obișnuit de muncă
”, a declarat senatorul PSD de Olt.

Stănescu, dar și ceilalți parlamentari semnatari ai expunerii de motive a inițiativei legislative, mai spun că modelul acesta de contract oferă beneficii clare precum flexibilitatea, plata în funcție de numărul de ore muncite alte drepturi asociate contractului standard de muncă.

„Solicitarea de a se prezenta la muncă trebuie comunicată salariatului cu un anumit interval de timp înainte, care poate fi prevăzut în contractele colective individuale de muncă sau poate fi stabilit prin lege. «Contractele de zero ore» oferă beneficii de bază de securitate socială, inclusiv plata concediilor de maternitate/paternitate, concediu de odihnă și asigurări de sănătate.

Așadar, contractul de zero ore se execută în funcție de numărul de ore prestate, iar plata orelor se va realiza în funcție de orele prestate pe zi/săptămână/lună. Obligatoriu se vor include în acest contract modalitatea de prestare a orelor de muncă și întocmirea unei repartizări a acestora”, se arată în expunerea de motive a propunerii legislative.

„Apreciez că se impune introducerea în Legea 53/2003 republicată – Codul muncii, a următoarelor prevederi: «Contractul de zero ore» este acel contract prin care angajatorul nu este obligat să garanteze un număr minim de ore pe săptămână, iar angajatul poate să nu accepte munca în momentul în care i se cere, programul de muncă fiind în întregime flexibil. Plata se va face de către angajator în funcție de numărul de ore prestare, care sunt consemnate în pontaje. În situația «contractului de zero ore» este obligatorie evidențierea orelor efectuate, având în vedere faptul că plata salariului se realizează în funcție de numărul de ore prestate”, a subliniat senatorul PSD de Olt Paul Stănescu.