Cătălin Ușurelu, directorul general al Companiei de Apă Olt, a semnat contractul de lucrări „Îmbunătățirea facilităților de tratare apă potabilă și extinderea rețelelor de apă și canalizare în aglomerarea Scornicești”, din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt, în perioada 2014-2020:

”Așa cum le-am promis locuitorilor orașului Scornicești, continuăm să modernizăm și să extindem infrastructura de apă și canalizare pentru că vrem să le oferim apă de cea mai bună calitate și să le îmbunătățim calitatea vieții. Compania de Apă Olt este parte din această comunitate, așa că ne implicăm în dezvoltarea ei.”

Prin acest proiect, rețeaua de alimentare cu apă din orașul Scornicești se va extinde cu 20,1 kilometri, iar rețeaua de canalizare cu 20,7 kilometri.
Se vor introduce rețele de apă pe străzile Giurgiului, Zambilelor, AI Cuza, Văii, Școlii, Paltinului, Peneș Curcanu, Morii, Poștașului, Brutăriei – sat Jitaru, pe strada Mărgineni- sat Mărgineni și în Mogoșești.
Rețeaua de canalizare se va extinde pe Bulevardul Muncii și pe străzile Giurgiului, Coastei, Poștașului, Morii, Peneș Curcanu, Paltinului, Școlii, Văii, Zambilelor- sat Jitaru, Teiuș, Rușciori, Pișcani și Mărgineni.

Valoarea contractului este de 27.280.915,85 lei fără TVA, iar durata de execuție este de 38 luni.

https://www.gazetanoua.ro/index/art/t/s-a-semnat-contractul-pentru-extinderea-retelelor-de-apa-si-canalizare-din-scornicesti-catalin-usurelu-asa-cum-am-promis-vrem-sa-le-oferim-oamenilor-a