Drama ce s-a petrecut în Caracal la sfârșitul lunii iulie a arătat imposibilitatea sistemului pentru apărarea cetățenilor din România de a face față unor solicitări exprese în care orele și chiar minutele fac diferența dintre viață și moarte. Despre această tragedie s-a vorbit foarte mult și încă se va vorbi mult timp de azi înainte, până când profesioniștii implicați în anchetă vor reuși să pună cap la cap toate elementele și vinovații să răspundă penal.

Așa cum a promis, senatorul Siminica Mirea, vizibil marcată de această dramă, prin prisma faptului că este mamă înainte de a fi politician, a inițiat Proiectul de Lege pentru modificarea Codului de Procedură Penală și a Codului Penal, depunându-l azi,12 august, în Parlamentul României.

Iată care sunt principalele propuneri susținute de către senatorul de la Olt:                                                              

La art. 157 din Codul de Procedură Penală, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul 3, care va avea următorul cuprins:
(3) Prin excepţie, este permisă pătrunderea oricărei persoane în domiciliu, fără emiterea unui mandat de percheziţie domiciliară, atunci când există indicii temeinice privind existenţa unei primejdii privind viaţa sau integritatea fizică a unei persoane şi este necesară pătrunderea pentru înlăturarea acesteia.
La art. 99 din Codul Penal, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Condiţiile liberării condiţionate în cazul detenţiunii pe viaţă
(1) Liberarea condiţionată în cazul detenţiunii pe viaţă poate fi dispusă, dacă:
a) cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de detenţiune;
b) cel condamnat a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei;
c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;
d) instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate.
e) infractorul nu a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat
La art. 205 din Codul Penal, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepseşte cu închisoarea de la doi la 8 ani.
La art. 208 din Codul Penal, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Fapta celui care, în mod repetat, urmărește, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi supraveghează locuința, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani..
La art. 208 din Codul Penal alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanță, care, prin frecvență sau conținut, îi cauzează o temere unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni la 2 ani, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.
Art. 212 din Codul Penal se modifică şi va avea următorul curpins:
Fapta de a supune o persoană, în alte cazuri decât cele prevăzute de dispoziţiile legale, la prestarea unei munci împotriva voinţei sale sau la o muncă obligatorie se pedepseşte cu închisoarea de la doi la 5 ani.
Art. 222 din Codul Penal se modifică şi va avea următorul curpins:
Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să se întâlnească, în scopul comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 220 sau art. 221, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanţă, se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 5 ani.
La art. 223 din Codul Penal, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relaţii de muncă sau al unei relaţii similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situaţie umilitoare, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.”
Propunerile de mai sus vor fi dezbătute la nivelul comisiilor parlamentare, în sesiune de lucru. Fie ordinară, fie extraordinară. Rămâne de văzut cât de repede vor deveni literă de lege, pentru că astăzi, un deficit al societății românești e dat tocmai de gradul permisiv al… literei de lege.