Paul Stănescu, aflat la al doilea mandat de senator din partea PSD Olt, face parte din Grupul parlamentar de prietenie cu Australia și Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză – Senat. Paul Stănescu are 37 de  inițiative legislative din care 8 promulgate legi, și trei moțiuni.

Vă prezentăm câteva din cele mai recente inițiative:

  • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  • Propunere legislativă pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003
  • Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul “Palatul Parlamentului’, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Muzeului Naţional de Artă Contemporană al României, precum şi pentru modificarea unor acte normative
  • Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
  • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii nr.500/2002 a Finanţelor Publice