S.C.COMPANIA DE APA OLT S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Responabil achizitii publice in cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor.

 

Cerinte specifice:

-Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau studii universitare de lunga durata

-Experienta de minim 5 ani in domeniul achizitiilor publice si cunostinte specifice referitoare la managementul achizitiilor publice: planificarea/monitorizarea achizitiilor publice, atribuirea contractelor/incheierea acordurilor cadru; coordonarea procesului de realizare a achizitiilor de bunuri, servicii si lucrari, aferente Proiectului finantat din Programul Operational Infrastructura Mediu, in conditiile stabilite in Contractul de Finantare(respectiv conform legislatiei in vigoare si a instructiunilor )- certificate expert achizitii publice si/ sau management achizitii publice

-Aptitudini si abilitati : gandire analitica si sintetica, persoana comunicativa, responsabila, abilitati de comunicare, inclusiv conceperea documentelor oficiale necesare in domeniul achizitiilor in cadrul proiectelor cu finantare europeana, capacitate de analiza si sinteza, adaptare dinamica la sarcinile din proiect, rezistenta la stress, abilitati de lucru in echipa.

– Cunostinte de operare pe calculator: MS Office, Windows, Internet-nivel mediu

– Limbi straine: cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala-cunostinte de baza

Cerinte generale:

– Sa fie cetatean roman sau cetatean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

– Sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;

– Sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale;

-Sa aiba capacitate deplina de de exercitiu;

-Sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

-Sa indeplineasca conditiile de astudii si, dupa caz, de vechime sau alte cerinte specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

-Sa nu aiba condamnari definitive pentru savarsirea unor infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Concursul va avea loc in data de 14.11.2019, orele 10.00.

Cererile de inscriere si C.V.-urile, impreuna cu actele care dovedesc indeplinirea cerintelor de mai sus, se depun la sediul societatii din strada Artileriei nr.2, la Compartimentul Resurse Umane, pana la data de 13.11.2019, orele 16.00.

Relatii se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane, la telefonul 0249/431.750