Senatorul Paul Stănescu și ceilalți parlamentari PSD Olt, inițiatori ai legii ce vizează creșterea rolului gospodăriei ţărăneşti în agricultura românească

Senatorul PSD de Olt Paul Stănescu, secretar general al formațiunii politice la nivel național, împreună cu ceilalți șase parlamentari social democrați ai județului, respectiv senatorul Siminica Mirea și deputații Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Emil Albotă, Marius Iancu, Cătălin Grecu și Florin Barbu, sunt inițiatorii unui proiect de lege privind cooperația agricolă care recent a fost adoptat de Legislativ.   
Această inițiativă legislativă a fost lansată având la bază dorința fermierilor de a se asocia într-un sistem cooperatist, unindu-și astfel toate forțele pentru susținerea dezvoltării economice, sociale și culturale a comunității și a membrilor săi. De asemenea, legea care vizează creșterea rolului gospodăriei ţărăneşti în agricultura românească prevede măsuri pentru stimularea, încurajarea și apărarea gospodăriilor din sate și comune.
Pentru a putea beneficia de toate avantajele naționale și europene, statul trebuie să sprijine înființarea cooperativelor, care pot fi de mai multe tipuri: cooperative agricole de servicii; cooperative agricole de achiziții şi vânzări; cooperative agricole de procesare; cooperative agricole de manufacturiere şi mică industrie în agricultură; cooperative agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole şi a efectivelor de animale; cooperative agricole, care pot desfăşura, în comun, activităţile prevăzute la punctele a) și e); cooperative agricole pentru asistenţă mutuală şi asigurare agricolă; alte tipuri, formate cu respectarea legii.
Cooperativa agricolă este formată din: membri cooperatori fondatori; membri cooperatori acționari; membri cooperatori asociaţi. Președintele cooperativei agricole este ales de membrii cooperatori şi este de drept președintele consiliului de administrație. Uniunea de ramură se înființează prin asocierea voluntară a unui număr de cel puțin 5 cooperative agricole, care au același domeniu de activitate.
Potrivit inițiativei legislative a parlamentarilor PSD Olt, facilitățile acordate pentru înființarea cooperativelor agricole constau în: scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor care procesează și/sau produc/comercializează material genetic și/sau au activitate de creştere și/sau activitate de reproducţie: pentru primii 5 ani de la intrarea în producţie, pentru cele nou înfiinţate; pentru 5 ani de la intrarea în vigoare a legii pentru cele deja înfiinţate.
Scutirea de la plata impozitului pe profit pentru cooperativele de achiziţii şi vânzări, de procesarea produselor agricole, manufacturare şi mică industrie agricolă şi de exploataţii şi gestionare a terenurilor silvice, piscicole şi a efectivelor de animale pentru: primii 5 ani de la intrarea în producţie, pentru cele nou înfiinţate; 5 ani de la intrarea în vigoare a legii pentru cele deja înfiinţate, care au realizat în anul precedent o cifră de afaceri anuală de până la 3 milioane de euro.
Scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice, microîntreprinderi şi de la plata impozitului pe norma de venit pentru persoanele fizice, PFA, II, IF pentru producția valorificată prin/către întreprindere; scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe arendă, dacă terenul este luat în arendă de către cooperativă; scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri utilizate pentru obţinerea producţiei agricole valorificate prin/către cooperativă, cu condiţia valorificării a 50% din producţia finală prin/către cooperative, se mai arată în proiectul de lege aprobat.
În condiţiile în care cooperativa se lichidează într-o perioadă mai scurtă de 5 ani, pentru sumele respective acordate se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii, conform prevederilor Codului fiscal.